+48 22 728 97 70 biuro@firmarutkowski.pl
EN | AR | RU

Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema w Warszawie

Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema w Warszawie

Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego OPIS Przedmiotem niniejszego zamówienia było wykonanie robót budowlanych w miejscu rekonstrukcji pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema w Warszawie, wskazanych w protokole konieczności, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, tj. ręczne usunięcie stóp fundamentowych oraz elementów ścian żelbetowych, ręczne liniowe wykopanie przewodów elektrycznych i ich ułożenie na gł. 70 cm.,  wykonanie tymczasowych schodów…

continue reading

Rozbudowa parkingu przy budynku nr 6 Klub

Rozbudowa parkingu przy budynku nr 6 Klub OPIS Przedmiotem zamówienia była rozbudowa parkingu przy bud. nr 6 - Klub: Zakres robót obejmuje wykonanie: parkingu o wymiarach 15,50 x 105,00 miejsca parkingowe 2,50x5,00 m (3,75x5,00 m), zatoki parkingowej szer. 2,50 m drogi manewrowej o szerokości 6,50 m, włączenia komunikacyjnego o szerokości 6,00 m, odwodnienia parkingu poprzez…

continue reading

Skwer przy ul.Lipowej w Nadarzynie

Skwer przy ul.Lipowej w Nadarzynie OPIS Przedmiotem zamówienia był remont i modernizacja parku - Skwer przy ul. Lipowej w Nadarzynie zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacji mi technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót. Całkowita powierzchnia objęta zadaniem: 10 012,2m Informacje Klient: Gmina Nadarzyn Lokalizacja: Nadarzyn Data rozpoczęcia: b.d. Data zakończenia: b.d. Powierzchnia: b.d. Wartość:…

continue reading

Modernizacja parku Czechowickiego w Warszawie

Modernizacja parku Czechowickiego w Warszawie Opis projektu Modernizacja parku Czechowickiego w Warszawie w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury w rejonie ulic: M.Spisaka, Żurawickiej i Malinowej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Informacje Klient: Dzielnica Ursus m. st. Warszawy Lokalizacja: Warszawa Data rozpoczęcia: b.d. Data zakończenia: b.d. Powierzchnia: b.d. Wartość: nie ujawniono

continue reading

Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza

Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza Opis projektu Przedmiotem zamówienia było wykonanie placu zabaw w Parku Księcia Janusza na terenie Dzielnicy Wola w zakresie określonym w projekcie wg poniższych zagadnień: prace przygotowawcze, pomiarowe i rozbiórkowe, roboty ziemne i budowlane, budowa dróg i placów o nawierzchni zgodnej z dokumentacją, wyposażenie obiektu w elementy zabawowe i elementy…

continue reading